Uitvaart begeleiding

Afscheid nemen: met alle respect!

De gevoelens en gedachten die bij het overlijden van een dierbare naar boven komen kunnen heel verwarrend zijn. Stemmingen wisselen zich nog wel eens af bij de nabestaanden: hele mooie en dierbare herinneringen worden b.v. afgewisseld met moeilijke en pijnlijke herinneringen. De band met de overleden persoon kent immers verscheidene kanten.

Het is niet altijd eenvoudig om onder woorden te brengen wat de overledene betekend heeft en zal blijven betekenen of wat de nabestaanden zelf op zo’n moment ondergaan.

Met de ervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan in het begeleiden en bijstaan van mensen, kan ik mensen helpen om gevoelens en gedachten te kanaliseren. Openheid, eerlijkheid en goed luisteren naar wat er boven komt, maken het meestal mogelijk om passende woorden te vinden. Ook wanneer de overledene in een geloofstraditie stond terwijl de nabestaanden zich daar niet meer mee verwant voelen. Hiernaast zijn er symbolen en rituelen die bij het afscheid als zinvol worden ervaren.

Als lifecoach bied ik mijn dienst aan om de afscheidsplechtigheid te helpen voorbereiden: dit kan betrekking hebben op het verwoorden (van wat er gezegd zal worden door nabestaanden) en op het aanreiken van passende symbolen of rituelen. Als de nabestaanden tezeer opzien tegen het zelf uitspreken van de woorden, kan ik dat namens hen doen.

Afscheid nemen kan heel mooi en troostrijk zijn. Een bij de overledene en nabestaanden passend afscheid kan helpen om de overgang naar de nieuwe levenssituatie met een gesterkt gemoed te maken.