De avond van het leven

Mijmeringen over eigen leven

Wanneer je op leeftijd gekomen bent, gaan je gedachten wat vaker terug naar hoe het allemaal gelopen is in je leven. Er kunnen gevoelens naar boven komen van dankbaarheid, tevredenheid en geluk, maar ook gevoelens van spijt en teleurstelling. Misschien ook wel van boosheid en frustratie. Na vele jaren kan de kracht van al die gevoelens nog altijd sterk zijn.

Vaak is het voor mensen heel bevrijdend als zij zich vanuit de grond van hun hart kunnen uitspreken over wat zij hebben ervaren in hun leven. Het helpt hen dan als zij hun verhaal kunnen vertellen aan iemand die de kunst verstaat om open en met echte aandacht te luisteren. Aan iemand met wie zij kunnen reflecteren op wat er bij hen naar boven komt. Dat kan alsnog leiden tot een beter verstaan van zichzelf en van anderen en gebeurtenissen uit het verleden kunnen soms meer een plaats krijgen. Ook worden er nog wel eens bepaalde kwesties opgelost of zaken voltooid. Daarnaast kan het gewoon heel mooi zijn en een gevoel van voldoening geven om ruimte te scheppen voor het eigen levensverhaal.

Als lifecoach die de nodige ervaring heeft met mensen op leeftijd, kan ik helpen om dit soort levensbeschouwende gesprekken met u te voeren.